Krnáčová - boj s korupcí

Magistrát zpřísnil svá pravidla

Na magistrátu opět vyhlašují válku korupci. Praha po třech letech aktualizuje svou protikorupční strategii. "Stanovujeme v ní priority v boji proti korupci a postupně je budeme naplňovat. Jedná se o soubor konkrétních opatření. která pomohou předcházet možnému korupčnímu jednání," uvedla primátorka Adriana Krnáčová.
Rizikovými oblastmi jsou podle strategie veřejné zakázky, smlouvy, nakládání s městským majetkem, dotace a granty nebo územní plánování. Mezi konkrétními navrhovanými opatřeními je například rotace zaměstnanců magistrátu při rozhodováni o rizikových oblastech nebo metoda čtyř očí, tedy podpisy více osob pod důležitými dokumenty.
Každá smlouva či veřejná zakázka podle strategie musí být dohledatelná už od prvních jednání včetně všech úprav dotčených dokumentů. Důležitá má být také přímá politická kontrola včetně zástupců opozice, která má být i v komisích hodnotících veřejné zakázky.
Zásadní problém Krnáčová vidí v platech úředníků. Primátorka se domnívá, že nejlepším protikorupčním opatřením by byl dobře zaplacený úředník. Současně nastavený limit neumožňuje platit lidi za stejnou práci tak jako v komerční sféře.

1. 3. 2017