Libeňský most !!

Příspěvek do Hobuletu od Ing. Michala Haška, zastupitele ANO 2011 a předsedy Oblastní organizace ANO Praha 7

ANO 2011
Nový koncertní sál - Myšlenka vybudovat v Praze koncertní halu, resp. sál s dostatečnou kapacitou a zázemím pro symfonický orchestr, není vůbec nová. Už na sklonku sedmdesátých let minulého století uvažovalo hlavní město tehdejšího Československa o postavení reprezentativního sálu, kde by se mohly konat významné kulturně-společenské akce. Jak to dopadlo, všichni víme – na Pankráci byl vybudován Palác kultury, který ovšem sloužil primárně společensko-politickým akcím typu sjezdů KSČ. S pořádáním koncertů už to bylo horší, neboť hlavní sál nemá potřebnou akustiku (což už se bohužel vědělo v době vzniku). V té době Praha disponovala ještě sály v Rudolfinu a Obecním domě, které ovšem ke škodě věci nemají dostatečnou kapacitu. V devadesátých letech dokonce Praha uvažovala o výstavbě koncertního sálu na Štvanici, kde měl stát „Kaplického rejnok“ o kapacitě cca 1000 míst. Z toho nakonec ale sešlo a teprve před několika lety dostala snaha o vybudování koncertního sálu nový impulz. Tím byla aktivita Institutu pro plánování a rozvoj (IPR) a spolku pro výstavbu nové koncertní haly v Praze. Při výběru místa bylo uvažováno mnoho hledisek a jako optimální se ukázala varianta postavit novou koncertní halu v místě dnešní stanice metra Vltavská. To je dáno tím, že většinu potřebných pozemků zde vlastní hlavní město, lokalita má velmi dobrou dopravní obslužnost MHD – nevýhodou je malá hloubka stanice metra. Ano, či ne koncertní sál na Vltavské? Za mne jako obyvatele Holešovic jednoznačně ano! V současné době je okolí stanice dost neutěšené a do budoucna by bylo stejně nutno uvažovat o revitalizaci celého okolí. S tím by souvisela též otázka smysluplného využití takto pěkně situovaného území – asi se s většinou čtenářů shodnu na tom, že další administrativní komplex budov bych na Vltavské opravdu viděl nerad. Výstavba nové koncertní haly by mohla dát podnět k rychlejšímu řešení celého území v Bubnech a otevřít tak cestu k výstavbě moderní obytné čtvrti, která by konečně po desítkách let přirozeně spojila  Holešovice s Letnou. Okolí Vltavské má ještě další výhodu – je vlastně na nábřeží Vltavy a právě zde by se mohla skloubit architektura dávno minulá s tou docela nedávnou a vytvořit tak neopakovatelnou atmosféru města. Je samozřejmé, že by se muselo mnoho změnit v územních plánech a celý záměr by musel nalézt shodu u odborníků, politiků a veřejnosti. Přejme si tedy, aby hlavní město dodrželo slib a vyhlásilo architektonickou soutěž na novou koncertní halu co nejdříve. Poté určitě nastane veletoč připomínek a projednávání, a pokud by vše dobře dopadlo, mohlo by mít naše hlavní město po více než sto letech novou koncertní halu!  
Ing. Michal Hašek, zastupitel ANO 2011

29. 12. 2018