Národní galerie chystá rekonstrukci Veletržního paláce

potřebuje zvýšit stropy a vypisuje architektonickou soutěž

V letošním roce dojde k oficiálnímu zahájení přípravné fáze obnovy a přestavby Veletržního paláce, který se v budoucnu stane hlavním sídlem Národní galerie. Veškerá potřebná dokumentace a podklady pro zahájení tohoto rozsáhlého investičního projektu včetně souhlasného vyjádření památkových orgánů byla v listopadu předána ministru kultury.
      
Přestavbou se získají hlavně lepší prostory pro prezentaci současného umění. Interiér paláce totiž nyní neumožňuje některá díla vystavovat, neboť se tam nevejdou nebo nevyniknou — stropy jsou totiž jen ve výšce tří metrů. Při rekonstrukci by mělo dojít k propojení pater tak, aby více než 70 procent výstavních ploch mělo výšku šest až sedm metrů, některé dokonce dvanáct. Vlastní přestavba by měla začít v roce 2019, dokončena by měla být o čtyři roky později.

Mezinárodní soutěž architektů
O podobě revitalizovaného Veletržního paláce sice rozhodne mezinárodní architektonická soutěž, vedení galerie má však podle Jiřího Fajta, ředitele Národní galerie, tři věci, na nichž bude trvat. Tím prvním je zvýšení střechy nad Velkou dvoranou do úrovně výšky celé budovy, čímž vznikne obrovský prostor využitelný pro moderní a současné umění. Dalším je již zmiňované probourávání stropů a propojování pater, které umožní i průhledy z jedno ho patra do druhého. A do třetice galerie požaduje propojení předpolí paláce s ulicí a vytvoření malého náměstí před vchodem. I když soutěž ještě nebyla oficiálně vyhlášena, zájem o ni předběžně projevili někteří architekti se zkušenostmi z rekonstrukcí světových muzeí. Například britský architekt David Chipperfield, jehož studio má za sebou úspěšné rekonstrukce berlínských muzeí, švýcarský ateliér Herzog & de Meuron, autor nové budovy londýnské galerie Tate Modem 2, španělský ateliér Cruz a Ortis, který rekonstruoval nizozemské Rijksmuseum, britský architekt Norman Foster nebo japonské architektonické duo Sanaa. Stranou pochopitelně nezůstanou ani architekti čeští.

 

28. 1. 2017