Revitalizace a další rozvoj holešovické tržnice?

Jaký je váš názor ?

Dnešní holešovická tržnice zahrnuje 30 zděných nebo částečně zděných budov a desítky pevných stánků v různém technickém stavu a s různým způsobem využití. Velmi zanedbaně působí parter celého areálu včetně nástupních partií. Bývala to pražská jatka a jsou od roku 1993 památkově chráněnou kulturní památkou ČR. Tento unikátní areál, jehož rozloha, historie i architektonický význam nemají v evropském kontextu obdoby, má neopakovatelnou atmosféru. Magistrát požádal v roce 2012 o zrušení památkové ochrany celého areálu a navrhl prohlásit za památky jen některé objekty. Ministerstvo kultury s tím ale tehdy nesouhlasilo. Stále zůstává problém s nájemní smlouvou s nájemcem holešovické tržnice, ale věřím, že Praha tuto záležitost vyřeší a začne do areálu investovat a postupně jej měnit. Bylo navrženo mnoho koncepcí hledajících využití tržnice, ale žádná z nich nebyla realizována. V rámci připravované revitalizace, kterou magistrát plánuje, je vhodné zajistit využití tohoto areálu co nejvíce ve prospěch občanů naší městské části. V areálu patřícím městu by rozhodně měl být zrušen známý nevěstinec (oficiálně jde o pronájem pokojů). Ke koloritu i normálnímu fungování každého města patří bezesporu tržnice a trhy. Jsou vyhledávaným místem, které svědčí o úctě k tradici, místem, kde se setkává minulost s přítomností, kde se projevuje pravá povaha genia loci města. Bez pořádné tržnice se neobejde žádné město, které chce být městem důstojným, obdivovaným a krásným. Domnívám se, že holešovická tržnice by měla primárně splňovat svou tržní funkci, ale vhodné doplnění o další funkce lokalitu jistě více zatraktivní. Právě různorodost a komplexnost jednotlivých funkčních celků by měla zaručit živost a udržitelnost celého areálu. Jako smysluplný doplněk k tržním plochám jsou vhodné plochy např. pro gastronomii, kulturní a sportovní vyžití. Jednotlivé funkce je pak možné rozložit do určitých částí areálu podle typologie, stavu a polohy konkrétních objektů. Proto se domnívám, že není vhodné přeměnit holešovickou tržnici jen na zábavně-kulturní park za stálého financování magistrátem a utlumit tak její ekonomickou soběstačnost. Je nutné funkci klasické tržnice podpořit a dále rozšiřovat. Zvláště pak probíhající farmářské trhy, včetně stánků s různorodým sortimentem. V případě citlivé rekonstrukce, která bude odpovídat územnímu plánu města, požadavkům památkářů a ekonomickým možnostem využití tržnice, vznikne unikátní prostor, jenž se zcela jistě bude těšit velkému zájmu občanů nejen Prahy 7.
Jan Svoboda, zastupitel MČ Praha 7 a místopředseda
ANO 2011 Praha 7

28. 1. 2017