Slavnostní zahájení 88. sezony Zoo Praha

V sobotu 30. března od 11.00 hodin

se uskuteční slavnostní zahájení 88. hlavní sezóny Zoo Praha. Součástí programu bude otevření nového objektu toalet pro návštěvníky s originální výstavou koprolitů a odlitků trusu zvířat, představení nového ptačího druhu či křtiny guerézy pláštíkové a gibona stříbrného. Programu se zúčastní řada významných hostů, včetně herce Ondřeje Sokola či úspěšných účastníků soutěže StarDance Jitky Schneiderové a Jiřího Dvořáka. Chybět nebude ani taneční vystoupení. Kromě tématu enrichment protínajícího celou následující sezónu se tak slavnost ponese i v tanečním duchu. 

Na pódiu před Vzdělávacím centrem návštěvníky v 11.00 přivítá ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek společně s náměstkem primátora hl. města Prahy Petrem Hlubučkem, rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou, Jitkou Schneiderovou a Jiřím Dvořákem. Následně vystoupí tanečníci z taneční školy InDance. V poledne se program přesune k expozici gueréz pláštíkových, kde bude pokřtěno jejich zatím poslední mládě. Jeho jméno slavnostně odhalí Petr Hlubuček s Jitkou Schneiderovou. Ve 12.30 naváží křtiny gibona stříbrného s kmotry Tomášem Zimou a Jiřím Dvořákem.  Na 13. hodinu je naplánováno slavnostní otevření nového objektu velkokapacitních toalet v dolní části zoo a trvalé expozice koprolitů a odlitků trusu, která je součástí stavby. Na pódiu za expozicí lachtanů jihoafrických proběhne také křest rozšířeného vydání knihy Atlas trusu. 

Ve voliérách mezi vchodem do Vodního světa a výběhem tapírů jihoamerických bude pak ve 14.00 představen ptačí druh, který Zoo Praha dosud nechovala – kagu chocholatý. Autentické hudební vystoupení mongolského umělce Badama Bolora v 15.00 předznamená slavnostní vernisáž výstavy fotografií Václava Šilhy, která nechává nahlédnout do fascinujícího života pravých orlích lovců.  Pro návštěvníky je po celý den připraven také bohatý doprovodný program, jenž je seznámí zejména s výrobou a využitím enrichmentových prvků. Hlavní program slavnostního zahájení 88. sezony Zoo Praha 

10.45 Hudební vystoupení kapely Jazz Bluffers 

11.00 Slovo ředitele Zoo Praha a významných hostů 

12.00 Křtiny mláděte guerézy pláštíkové 

13.00 Slavnostní přestřižení pásky u expozice koprolitů a trusu 

14.00 Představení ptačího druhu nově chovaného v Zoo Praha 

15.00 Vernisáž výstavy Orlí lovci 

 

Doprovodný program pro návštěvníky  Edukační stánky zaměřené na výrobu prvků pro enrichment zvířat  Bažantnice (voliéry mezi vchodem do Vodního světa a výběhem tapírů jihoamerických)  Opičí ostrovy u expozice gueréz pláštíkových 

Komentovaná enrichmentová krmení a setkání 

10.00 – krmné míče u hrabáčů 

11.30 – krmítko (feeder) z hadic u kaloňů 

12.30 – proutěné koule u psů pralesních 

15.00 – kongy u goril 

15.30 – kostky z hadic u slonů 

Papírna: Celodenní program „Jak se dělá sloní papír?" 

Kvíz: Po stopách trusu zvířat ze Zoo Praha

 

29. 3. 2019