Šlechtovka

Město vybere novou firmu, která památku opraví.

Celé je to jako špatná pohádka, co nikdy nedokáže dospět k dobrému konci - Praha chce opravit Šlechtovu restauraci. Nekonečný příběh barokního letohrádku a později vyhlášené výletní restaurace ve Stromovce ale stále není u konce, protože metropole zrušila soutěž na firmu, která měla objekt opravit.
Magistrát podle vyjádření mluvčího Víta Hofmana, na které upozornil deník E15, obdržel na konci února námitky společnosti Hochtief, která v soutěži skončila na druhém místě, podané proti rozhodnuti o výběru nejvhodnější nabídky. Praha výběr přezkoumala a po ověření uvedených námitek stěžovateli vyhověla. “Po podrobné kontrole dokumentace veřejné zakázky jsme zjistili, že firma Pracom nedisponuje všemi příslušnými živnostenskými oprávněními," potvrdil Hofinan. Magistrát zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a provede nové posouzení a vyhodnocení nabídek. Pracom nabídl z uchazečů o zakázku nejnižší cenu - 101 milionů korun bez DPH, zatímco předpokládaná cena byla městem stanovena na 169 milionů. Tolik milionů korun je připravena Praha investovat do opravy památky poničené vandaly, požárem, povodní, tunelem Blanka, chátráním a především desítkami let marného čekání na generální opravu. Dočkat by se mohla už příští rok.

14. 3. 2017