V Praze probíhá největší evropská astronomická konference

u příležitosti 100 let existence České astronomické společnosti

Česká republika je v těchto dnech centrem nejen evropské, ale vlastně i světové astronomie. Odehrává se zde mezinárodní zasedání

Evropské astronomické společnosti (EAS), v rámci kterého se má diskutovat o aktuálních tématech v astronomii a výzkumu vesmíru.

Další informace zde

27. 6. 2017