Vzduch v Praze:

desetina nejšpinavějších aut produkuje tři pětiny prachových částic

Praha má výsledky pilotního projektu založeného na dopravním průzkumu a měření množství ultrajemných prachových částic měření v reálném provozu. Přibližně u 9 procent z vozidel, která měla být vybavena filtrem pevných částic, jsou filtry nefunkční nebo zcela chybí. Přestože se jedná o poměrně malou skupinu vozidel, bylo prokázáno, že vozidla s vysokými emisemi částic mají značný podíl na celkových emisích částic. Zhruba 10 % vozidel s nejvyššími emisemi produkuje přibližně tři pětiny částic. Měření prokázalo, že problém částic není omezen pouze na vozy s vadným filtrem pevných částic. Také starší vozy bez filtru jsou podstatným zdrojem částic. Velmi závažnou komplikací je charakter zdrojů částic, které na rozdíl od stacionárních zdrojů, jakými jsou topeniště a kotle, emitují výfukové plyny přímo uprostřed ulic, tj. v bezprostřední blízkosti lidí, kteří se zde pohybují, pracují a v mnoha případech i bydlí. Každodenní působení rizikových látek se velmi negativně projevuje na zdraví značné skupiny lidí.

 

16. 8. 2018